THAI
ENG
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คณะผู้บริหารบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ร่วมงานกับเรา
สร้างสรรค์สังคม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แอร์คอนดิชั่นนิ่ง มอเตอร์
มอเตอร์กำลัง
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ดูดน้ำและดูดโคลน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง
แคตตาล็อกสินค้า
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่
VDO PRESENTATION
การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังคาโซลาร์เซลล์
ใบรับรอง
รางวัลทีได้รับ
โรงงานสีเขียว
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ราคาหุ้น
รายงานประจำปี
วิเคราะห์ข่าวสัปดาห์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
ภาพรวมบริษัท (COMPANY SNAPSHOT)
นโยบายต่างๆของบริษัท
งบการเงิน (ไตรมาส ประจำปี)
ข้อบังคับของบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
OPP DAY
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
ร้องเรียนทุจริตคอร์รับชั่น
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์
 
 

PIONEER MOTOR ร่วมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อคนพิการทางสายตา

ผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์  ได้รวบรวมปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ และส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ได้นำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตาต่อไป


HOI
HOIHOIHOI
   
   
   
     
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 34 265111-8
แฟกซ์ : +66 34 265119 , +66 34 389222
Copyright © 2015 PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED all rights reserved.
Visitor :