THAI
ENG
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คณะผู้บริหารบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ร่วมงานกับเรา
สร้างสรรค์สังคม
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
แอร์คอนดิชั่นนิ่ง มอเตอร์
มอเตอร์กำลัง
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ดูดน้ำและดูดโคลน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง
แคตตาล็อกสินค้า
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่
การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังคาโซลาร์เซลล์
ใบรับรอง ISO
รางวัลทีได้รับ
โรงงานสีเขียว
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ราคาหุ้น
รายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
ภาพรวมบริษัท (COMPANY SNAPSHOT)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
งบการเงิน (ไตรมาส ประจำปี)
ข้อบังคับของบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
OPP DAY
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
ร้องเรียนทุจริตคอร์รับชั่น
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์
 
 
จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ หรือ PIMO (ไพโม่) ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีพื้นที่แรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า

   
   
   
     
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 34 265111-8
แฟกซ์ : +66 34 265119 , +66 34 389222
Copyright © 2015 PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED all rights reserved.
Visitor :