THAI
ENG
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คณะผู้บริหารบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ร่วมงานกับเรา
สร้างสรรค์สังคม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แอร์คอนดิชั่นนิ่ง มอเตอร์
มอเตอร์กำลัง
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ดูดน้ำและดูดโคลน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง
แคตตาล็อกสินค้า
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่
VDO PRESENTATION
การพัฒนาเทคโนโลยี
หลังคาโซลาร์เซลล์
ใบรับรอง
รางวัลทีได้รับ
โรงงานสีเขียว
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ราคาหุ้น
รายงานประจำปี
วิเคราะห์ข่าวสัปดาห์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
ภาพรวมบริษัท (COMPANY SNAPSHOT)
นโยบายต่างๆของบริษัท
งบการเงิน (ไตรมาส ประจำปี)
ข้อบังคับของบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
OPP DAY
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
ร้องเรียนทุจริตคอร์รับชั่น
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
 
PIONEER MOTOR ได้รวบรวมบริจาคแบตลิเธียมเก่าเพื่องานวิจัย (On Web 28-11-2023)
PIMO-ไพโม่ คว้าคะแนน CGR ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”ด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 66 (On Web 03-11-2023)
PIMO รับประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชันจาก CAC 2023 (On Web 07-08-2023)
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ร่วมใจแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 (On Web 27-07-2023)
PIMO มอบเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนบุตรประจำปี 2566 (On Web 30-05-2023)
PIMO สนับสนุนหน้ากาอนามัยและของว่าง ให้กับบุคลากรทางแพทย์ (On Web 02-05-2023)
ผู้บริหาร บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ( PIMO-ไพโม่) ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (On Web 26-04-2023)
PIMO-ไพโม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะลูกค้า เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ (On web 29-03-2023)
PIONEER MOTOR ร่วมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อคนพิการทางสายตา (On Web 25-01-2023)
 
หลังคาโซลาร์เซลล์
เนื่องจากทางบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าในธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบพื้นที่หลังคาของอาคารที่มีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า
-----------------------------------------------------------------------------
การใช้แขนกลอัตโนมัติในกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการออกแบบอุปกรณ์หยิบจับและระบบความคุมเพื่อใช้ทำงานร่วมกับโรบอท ใน 2 สายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพให้สูงขึ้นได้แก่ แผนกฉีดอลูมิเนียม และแผนกเชื่อมชิ้นส่วนมอเตอร์ ด้วยฝีมือของบุคลากรภายในของบริษัทฯเอง

-----------------------------------------------------------------------------
การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต


ไพโอเนียร์ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นโดยดำเนินตามพันธะสัญญาในด้านการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นที่ความต้องการของลูกค้า และนี่คือสิ่งที่ท้าทายตลอดเวลาในเรื่องของมาตรฐานการออกแบบและการดำเนินการ
 
View All
 
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 34 265111-8
แฟกซ์ : +66 34 265119 , +66 34 389222
Copyright © 2015 PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED all rights reserved.
Visitor :