THAI
ENG
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
สารจากกรรมการผู้จัดการ
คณะผู้บริหารบริษัท
โครงสร้างองค์กร
ร่วมงานกับเรา
แอร์คอนดิชั่นนิ่ง มอเตอร์
มอเตอร์กำลัง
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ดูดน้ำและดูดโคลน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง
แคตตาล็อกสินค้า
ใบรับรอง ISO
รางวัลทีได้รับ
โรงงานสีเขียว
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ราคาหุ้น
รายงานประจำปี
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
ภาพรวมของบริษัท
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ลูกค้าในประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
ร้องเรียนทุจริตคอร์รับชั่น
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
 
PIONEER ร่วมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อคนพิการทางสายตา
PIMO มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2562
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ มอบความสุขให้กับเด็กๆ 2563
 

ไพโอเนียร์ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นโดยดำเนินตามพันธะสัญญาในด้านการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นที่ความต้องการของลูกค้า และนี่คือสิ่งที่ท้าทายตลอดเวลาในเรื่องของมาตรฐานการออกแบบและการดำเนินการ
  
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 34 265111-8, +66 34 239992
แฟกซ์ : +66 34 265119, +66 34 389222
Copyright © 2015 PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED all rights reserved.
Visitor :